Sertifiseringstjenester

 ROLI Certification AS tilbyr tjenester for virksomheter som inngår i bransjer eller fagområder/næringstyper gjengitt i oversikt fra Norsk Akkreditering. Selskapets Akkrediteringsdokument fremkommer ved å klikke seg inn på akkrediteringsnummer tilknyttet sertifiseringsområdet.
 

Systemsertifisering
(ofte kalt ISO sertifisering) av:

  • Kvalitetssystem iht.    NS - EN ISO 9001                             Be om tilbud
  • Miljøsystem iht.          NS - EN ISO 14001                           Be om tilbud
  • Arbeidsmiljø               NS - EN ISO 45001                           Be om tilbud

 

​Overnevnte sertifiseringstjenester kan bestilles enkeltvis eller under ett. 
Det anbefales normalt at en bedrift/foretak først gjennomfører en sertifiseringsgjennomgang iht. NS-EN 9001.

Hvor organisasjonen er tilstrekkelig "moden", kan synergieffekter og kostnadsbesparelser oppnås ved en samlet gjennomgang.

 

For byggevirksomhet, mekanisk industri og/el. sveisebedrifter tilbys også sertifisering iht.

  • NS - EN ISO 1090*                                                                Be om tilbud
  • NS - EN ISO 3834                                                                 Be om tilbud
     

Ovennevnte sertifiseringer velges gjerne samtidig med NS - EN ISO 9001.

* Dette er i dag et krav for de virksomheter som leverer byggevarer og tjenester som kreves godkjent innen EU/EØS-området.