ROLI Certification AS - din samarbeidspartner innen Sertifisering

ROLI Certification AS ble i 2004/-05 godkjent og akkreditert som frittstående Sertifiseringsorgan.

Som 3. parts Sertifiseringsorgan er ROLI Certification AS et uavhengig selskap hvor all virksomhet styres etter gjeldende sertifiseringskrav og retningslinjer for etikk og upartiskhet.

Fra 2020 er selskapet godkjent som Teknisk Kontrollorgan "Under Directive i Regulation (EU) NO305/2011 - Construction Products".

Selskapet er lokalisert i Mosterhamn på Bømlo, og har en nærhet til de mange kundegrupper som utøver sin virksomhet fra vestlandet.

Selskapets konkurransefortrinn bygger på:

  • Kompetanse basert på internasjonal erfaring fra kunde og leverandørindustrien
  • Fleksibilitet i forhold til kundens behov og oppdragets størrelse
  • Konkurransedyktige tjenester med bakgrunn i lave indirekte kostnader

 

Målgruppe:

  • Små - og mellomstore bedrifter, rederier, organisasjoner, institusjoner og skoler

 

Offentlig informasjon:

Beskrivelse av sertifiseringsprosessen

Håndtering av informasjon, klager og anker, bruk av LOGO

Kvalitetspolitikk