Prosess for håndtering av informasjon, klager og anker, bruk av LOGO

Informasjon:

ROLI Certification AS ønsker å være best mulig tilgjengelig over for sine potensielle og nåværende kunder og vil tilstrebe at korrekt og oppdatert informasjon er tilgjengelig.

Kontakter og potensielle kunder oppfordres å ta kontakt med sertifiseringsorganet via kontaktskjema eller e-post og/eller telefon.

Det oversendes løpende informasjon til våre kunder ved endring i sertifiseringsordning og annen relevant info tilknyttet samme.

 

Kundeliste:

Vår kundeliste under er løpende ajourført og inneholder sertifiserte selskaper/kunder pr. mars 2017.

Selskap Sert. nr Sert. type Sertifiseringsomfang
Privatsykehuset Haugesund AS 01 ISO 9001: 2008 Ortopedisk kirurgi, urologi,  generell kirurgi, plastisk kirurgi og overvektskirurgi.
Privatsykehuset Haugesund AS 02 ISO 14001: 2004 Ortopedisk kirurgi, urologi,  generell kirurgi, plastisk kirurgi og overvektskirurgi.
Lie Overflate AS 04E ISO 9001: 2008 Overflatebehandling av stål og andre metaller. Legging av industribelegg. Inspeksjon.
Lie Overflate AS 023 ISO 14001: 2004 Overflatebehandling av stål og andre metaller. Legging av industribelegg. Inspeksjon.
PSW POWER  & Automation AS 05D ISO 9001: 2008 Multidisipline leverandør (EX-Verksted, Mekanisk Produksjon, Elektro & Instrumentering).
EEC AS 06D ISO 9001: 2008 Supply and Management of Digital Maritime Services.
IMC Diving AS 010C ISO 9001: 2008 Undervanns-entrepenørvirksomhet.
IMC Diving AS 024 ISO 14001: 2004 Undervanns-entrepenørvirksomhet.
Umoe Karmsund AS 012C ISO 9001: 2008 Produksjon, Modifikasjon og Vedlikehold av Stålkonstruksjoner.
Apply Leirvik 013B ISO 3834: 2005 Production Welding – Oil and Gas Industry.
Palantir AS solutions, IT operational services 014B ISO 9001: 2008 Sales and delivery of IT solutions, IT operational Solutions, IT Operational services and IT Equipment.
Promas AS 015C ISO 9001: 2008 Manufacture of fabricated metal products.
Umoe Industries AS 016C ISO 9001: 2008 Multidiscipline Enterprises of Process Equipment.
Umoe Industries AS 026 ISO 3834: 2005 Production Welding – Oil and Gas Industry.
AllMaritim AS 019C ISO 9001: 2008 Oil Spill Response Equipment.
Vågen AS 022 ISO 9001: 2008 Product Development, Solutions and Equipment for Material Handling.
Rud Mekanikk AS 025 ISO 9001: 2008 Bearbeiding og sammenstilling av mekaniske komponenter.
Midgard Offshore Group AS 027 ISO 9001: 2008 Services and projects related to Inspection, Repair, Maintenance, Modifications and vessels.

 

Anke- og klagebehandling:

ROLI Certification AS har egne prosedyrer i selskapet for håndtering av anke og klager.

Kunder og/eller interessepartnere har rett til å påklage avgjørelser og forhold som knyttes til sertifiseringsprosessen.

Behandling finner sted etter en grundig prosess med først innhenting av all informasjon som inngår i sakskompleks. Parter i saksbehandling eller innhenting av informasjon skal på ingen måter være i en situasjon der det kan reises tvil om uavhengighet og upartiskhet.

Et viktig prinsipp er at alle anker og klager skal behandles konfidensielt og av saksbehandler som ikke har vært involvert i prosessen. Selskapets krav til upartiskhet inngår i anke- og klagebehandling.

Forvaltningslovens krav ligger til grunn for all anke- og klagebehandling.

 

Bruk av LOGO:

Ved at en kunde tilfredsstiller gjeldende sertifiseringskrav vil sertifikat bli utstedt. Kunde vil samtidig få tillatelse til å benytte sertifiseringsorganets merke eller LOGO.

Det blir sammen med utstedelse av sertifikat utgitt eget dokument som beskriver kundes plikter og rettigheter i forbindelse med bruk av LOGO bruk og evt andre samsvarsmerker. Kunde vil bli gitt veiledning i bruk, orientering om bruksrestriksjoner, fysisk størrelse på LOGO etc.