Informasjon til søkere og kunder

  • ROLI Certification AS sin akkreditering fremgår ved å følge akkrediteringsymbolet til høyre på siden. All offisiell informasjon skal videre fremkomme ved å klikke seg inn på Norsk Akkreditering sine sider.

 

  • Oversikt av de sertifiseringer (NACE bransjer) som ivaretas av ROLI Certification AS fremgår fra vårt akkrediteringsdokument. Ved henvendelse bes det om at det benyttes søknadskjemaer som vist til under Sertifiseringstjenester.

 

  • Sertifisering fra et Akkreditert sertifiseringsorgan er et offisielt anliggende, hvor kunder har rett til klagebehandling. ROLI Certification AS har en egen prosedyre som ivaretar søkeres og kunders rettigheter i så hensende.

 

  • Tilleggsinformasjon om sertifiseringsprosessen for de enkelte akkrediteringsområder vil være tilgjengelig på anmodning, hvor ROLI Certification AS vil være behjelpelig å besvare spørsmål eller oversendelse av relevant og etterspurt informasjon.