Systemsertifisering Miljøstyring

De påfølgende spørsmål bes besvart forut for etablering av tilbud om sertifisering. Trykk på "Send forespørsel" for innhenting av tilbud. De kan også velge å skrive ut denne siden, fylle ut informasjonen, og sende den til ROLI Certification AS, Boks 60, 5447 Mosterhamn. All informasjon som er gjort tilgjengelig i forbindelse med dette skjema vil bli behandlet fortrolig.
1. Generell informasjon
2. Type sertifisering
3. Forespørselen gjelder
4. I tilfelle av tidligere sertifisering, til hvilken standard var bedriften sertifisert?
5. Er bedriften tidligere EMAS registrert?
6. Hvilken bransje (NACE-kode) tilhører deres bedrift? (Ref. NA Dok 24c)
7. Hvilke produkt(er), tjeneste(r) inngår?
8. Er alle produkter/tjenester underlagt bedriftens Kvalitetssystem?
9. Antall ansatte i Deres bedrift. Oversend evt. organisasjonskart på mail eller per post
10. Miljøsystemet
Ved sertifisering vil dette bli gjennomgått i detalj iht. fastlagte sjekklister. Beskriv evt. utfordringer/problemområder med ref. til standard under pkt. 11, Tilleggskommentarer. For å kunne vurdere "modningsgrad" av Kvalitetsstyring, bes følgende spørsmål kort besvart:
11. Tilleggskommentarer