Systemsertifisering Kvalitetssystemer

De påfølgende spørsmål bes besvart forut for etablering av tilbud om sertifisering. Trykk på "Send forespørsel" for innhenting av tilbud. De kan også velge å skrive ut denne siden, fylle ut informasjonen, og sende den til ROLI Certification AS, Boks 60, 5447 Mosterhamn
1. Generell informasjon
2. Type sertifisering
3. Forespørselen gjelder
4. I tilfelle av tidligere sertifisering, til hvilken standard var bedriften sertifisert?
5. Hvilken bransje (NACE-kode) tilhører deres bedrift? (Ref. NA Dok 24c)
6. Hvilke produkt(er), tjeneste(r) inngår?
7. Er alle produkter/tjenester underlagt bedriftens Kvalitetssystem?
8. Antall ansatte i Deres bedrift. Oversend evt. organisasjonskart på mail eller per post
9. Kvalitetssystemet
Ved sertifisering vil dette bli gjennomgått i detalj iht. fastlagte sjekklister. Beskriv evt. utfordringer/problemområder med ref. til standard under pkt. 10, Tilleggskommentarer. For å kunne vurdere "modningsgrad" av Kvalitetsstyring, bes følgende spørsmål kort besvart:
10. Tilleggskommentarer